Parashakthi Hindu Temple Michigan


Built in 1999, Parashakthi Temple is also known as Eternal Mother Temple.

Parashakti Temple
Parashakthi Karumari Amman
Parashakti Temple

(Picture Courtesy: Parashakti Temple)

Besides the main deity Parashakthi Karumari Amman, other deities at the temple include Ganesha, Venkateswara, Devi Mahalakshmi, Bhoga Srinivasa Murthy, Garuda, Lakshmi Narasimha, Hanuman, Nataraja, Soma Sundara Linga, Kubera Linga, Muruga, Karthikeya, Subramanya, Guruvaruyappa, Ayyappa, Jagannath, Navagraha, Saneeswara, Naga Devatha, Kala Bhairavar, Vaarahi Ambika, Raja Mathangi, Bhuvaneshwari, Sarva Dosha Nivarana Peetham, Radha Krishna with Gomatha and Navagraha mandapa.

Temple Services
Besides daily puja, Parashakthi Temple offers priest services for Ayush Homam, Seemantam, Namakaranam, Annaprasanam, Chudakaranam, Aksharabhyasam, Upanayanam Vidyabhyasa Poorthi, Wedding Anniversary Shashtiabda Purthi Sadabhishekam etc.

Parashakti Temple
551 W. Kennett
Pontiac, MI 48340
Ph: 248-322-4731

Other Michigan Hindu Temples
Bharatiya Temple Lansing
Bharatiya Temple Troy
Durga Temple Detroit
Hindu Temple Canton
Indo American Temple
Kasi Temple Flint
Parashakti Temple
Shirdi Sai Temple
Sri Venkateswara Temple
Swaminarayan Mandir Detroit
Vaishnav Samaj Temple
West Michigan Hindu Temple
Other Hindu Temples